Elite16 - Tepic, MEX - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Men's standings.

Grupa A
RankingMeczeSetyPunkty
SumaWygranePrzegranePunktyWygranePrzegraneSet RatioWygranePrzegranePoint Ratio
13306623.0001531361.1250
23215531.6671491421.0493
33124240.5001081140.9474
43033260.3331301480.8784
Grupa B
RankingMeczeSetyPunkty
SumaWygranePrzegranePunktyWygranePrzegraneSet RatioWygranePrzegranePoint Ratio
13215431.3331521361.1176
23215431.3331261221.0328
33215422.0001361380.9855
43033260.3331501680.8929
Grupa C
RankingMeczeSetyPunkty
SumaWygranePrzegranePunktyWygranePrzegraneSet RatioWygranePrzegranePoint Ratio
13215522.5001371111.2342
23215441.0001391430.9720
33124450.8001631571.0382
43124350.6001301580.8228
Grupa D
RankingMeczeSetyPunkty
SumaWygranePrzegranePunktyWygranePrzegraneSet RatioWygranePrzegranePoint Ratio
13306616.000141981.4388
23215422.0001211001.2100
33124340.7501161290.8992
43033060.000751260.5952