Elite16 - Doha, QAT - 2023 - Beach Pro Tour 2023 season - Competition