Warsaw, Poland - future - Beach Pro Tour 2022 - Men's standings.

Grupa A
RankingMeczeSetyPunkty
SumaWygranePrzegranePunktyWygranePrzegraneSet RatioWygranePrzegranePoint Ratio
12204414.00052550.9455
22113221.00042700.6000
32113331.000108991.0909
42022140.25075950.7895
Grupa B
RankingMeczeSetyPunkty
SumaWygranePrzegranePunktyWygranePrzegraneSet RatioWygranePrzegranePoint Ratio
12204414.000102881.1591
22113321.500102911.1209
32113230.66783910.9121
42022140.25080970.8247
Grupa C
RankingMeczeSetyPunkty
SumaWygranePrzegranePunktyWygranePrzegraneSet RatioWygranePrzegranePoint Ratio
1220440MAX85631.3492
22113221.00078781.0000
32113230.66790871.0345
42022140.25072970.7423
Grupa D
RankingMeczeSetyPunkty
SumaWygranePrzegranePunktyWygranePrzegraneSet RatioWygranePrzegranePoint Ratio
1220440MAX91771.1818
22113230.66786900.9556
32113331.000100921.0870
42022140.250831010.8218